Background
ILBET Đăng nhập

ILBET

Chào mừng đến với Trang cá cược ILbet.

Bạn có thể truy cập ILBET Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, TV để xem trận đấu trực tiếp, Địa chỉ đăng nhập hiện tại!

Làm cách nào để rút tiền thưởng từ trang web cá cược Ilbet?


Tiền thưởng Ilbet và điều kiện đặt cượcCác phần thưởng được cung cấp tại Ilbet thường bao gồm tiền thưởng chào mừng, tiền thưởng đầu tư, vòng quay miễn phí và tiền hoàn lại. Mỗi phần thưởng này phải tuân theo các yêu cầu đặt cược khác nhau trước khi chúng có thể rút được. Yêu cầu đặt cược yêu cầu tiền thưởng bạn nhận được phải được sử dụng để đặt cược với số tiền nhất định. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu quy đổi 10 lần số tiền thưởng bạn nhận được bằng cách đặt cược ở tỷ lệ cược tối thiểu được chỉ định.Làm cách nào để rút tiền thưởng?Hoàn thành các điều kiện về tiền thưởng: Bước đầu tiên là hoàn thành các yêu cầu đặt cược của tiền thưởng. Điều này có nghĩa là tiền thưởng được sử dụng theo một tỷ lệ nhất định và một số lần nhất định khi đặt cược. Yêu cầu về tiền lương là những điều kiện phải được đáp ứng để tiền thưởng có thể rút được.Kiểm tra số dư của bạn: Khi bạn hoàn thành các yêu cầu đặt cược, bạn sẽ thấy số dư tiền thưởng của bạn đã được chuyển sang số dư bình thường. Điều này cho...

Next